IV Forum i Plebiscyt Know Health

Dodał  |  0 Komentarzy

kh4_top_3Wydawnictwo Medyczne Borgis – wydawca Medycyny Rodzinnej objęło patronat nad IV Forum Know Health, które obędzie się w dniach 22-24 października we Wrocławiu.
O prestiżu wydarzenia świadczy bogaty program przewidujący: warsztaty, konferencje, debaty i porady eksperckie. Podczas Forum zostaną ogłoszone wyniki Plebiscytu Know Health 2014.

Plebiscyt Know Health jest cyklicznym wydarzeniem promującym najlepsze praktyki w obszarze programów oraz kampanii zdrowotnych, stanowi symbol rzeczywistego i skutecznego kreowania, wdrażania i monitorowania programów i kampanii w obszarze ochrony i promocji zdrowia ogółu społeczeństwa. Udział w konkursie jest doświadczeniem podnoszącym prestiż uczestników, a także realizowanych przez nich programów.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych programów i kampanii w obszarze promocji i profilaktyki zdrowia już zrealizowanych lub których realizacja została rozpoczęta i poddana cyklicznej ocenie przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze oraz inne instytucje działające na rzecz szeroko rozumianej promocji i profilaktyki zdrowia.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdują się m.in.: prof. dr hab. n. med. Marian Zembala (dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii SUM w Katowicach), Aldona Mioduszewska (dyrektor Działu Marketingu w Data Techno Park Sp. z o.o.), dr n. med. Anna Zmarzły, Corinne Leach (dyrektor ds. Badań Onkologicznych i Gerontologicznych w Centrum Badań Behawioralnych Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego) i wielu innych.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://knowhealth.pl/plebiscyt-knowhealth/idea-plebiscytu-knowhealth/