Finał VII edycji Liderów Ochrony Zdrowia!

Dodał  |  0 Komentarzy

Jaki jest potencjał danych w sektorze ochrony zdrowia?

W systemie ochrony zdrowia gromadzone i przetwarzane są ogromne zasoby danych. Czy ich wykorzystanie może poprawić funkcjonowanie systemu?  Na to pytanie odpowiada raport Alumnów projektu Liderzy Ochrony Zdrowia realizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi, a podczas I Forum Liderów Ochrony Zdrowia, które odbyło się 16 października 2019 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, nad tą kwestią zastanawiali się zaproszeni goście.

Program Liderzy Ochrony Zdrowia co roku obejmowany jest Patronatem Honorowym Ministerstwa Zdrowia, a także Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym roku uzyskał również Patronat Honorowy Jego Magnificencji Rektora WUM, prof. Dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia. W tym roku po raz pierwszy zrealizowana została konferencja nazwana Forum Liderów Ochrony Zdrowia.

Podstawą przeprowadzenia konferencji był raport pt.: POKŁADY CYFROWEGO BOGACTWA W SŁUŻBIE PACJENTOM, CZYLI O WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU DANYCH W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA autorstwa Alumnów projektu Liderzy Ochrony Zdrowia przy wsparciu przedstawicieli Partnerów. Raport porusza min. kwestię wykorzystania danych w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania finansami jednostek medycznych oraz finansowania świadczeń zdrowotnych. Innym obszarem wskazanym przez autorów jest proces planowania w ochronie zdrowia – w aspekcie epidemiologii, rejestrów medycznych, priorytetów zdrowotnych, profilaktyki oraz ubezpieczeń. W dalszej części raportu autorzy opisują szanse, jakie wiążą się z wykorzystaniem danych w procesie leczenia, w tym potencjał diagnostyczny i terapeutyczny nowych rozwiązań technologicznych opartych na danych zdrowotnych.

Raport dostępny jest pod adresem: http://paga.org.pl/upload/source/RAPORT%20LOZ.pdf

Konferencja Forum Liderów Ochrony Zdrowia odbyła się w środę 16 października 2019 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wydarzenie otworzyła Prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi – Ewa Paga. Przemówienia otwierające wygłosili również Janusz Cieszyński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Adam Niedzielski – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy LUX MED – Partnera Strategicznego programu.

Pierwszy panel dotyczył Finansów, jego moderatorką była Aleksandra Kurowska – redaktor naczelna portalu Polityka Zdrowotna. W panelu udział wzięli prof. Marcin Czech – były wiceminister zdrowia, Adam Jagoda – General Manager Medtronic Poland, Adrian Janus – Kierownik Działu Prawnego Grupy Scanmed oraz Ariel Szczotok, ratownik medyczny, współzałożyciel CM Fundamenti. Panel został zakończony refleksją prof. Marcina Czecha, która towarzyszyła uczestnikom do końca wydarzenia – zastanówmy się, gdzie możemy wprowadzić mikrokorekty, które wprowadzą makrozmiany.

Drugi panel poświęcony był obszarowi planowania w sektorze ochrony zdrowia. Wzięli w nim udział: Zuzanna Chromiec (Aplikant adwokacki KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński), prof. Marcin Czech, Marcin Kowalski (Dyrektor Zespołu Brokerów, Mercer Poland), Dorota Szydłowska (Dyrektor Działu Rozliczeń i Kontraktowania, Członek Zarządu Scanmed S.A., Filip Urbański (Z-ca Dyrektora Dyrektora Pionu Analitycznego Departamentu Analiz i Strategii, NFZ), Szymon Zawodnik (Kierownik Działu Refundacji, Novartis Poland). Panel był moderowany przez Bartosza Kwiatka – dziennikarza Polsat News.

Trzeci blok dotyczył wykorzystania danych w medycynie, a udział w nim wzięli Krzysztof Bury (Dyrektor Medyczny, Członek Zarządu, Grupa Scanmed), Agata Majewska (lekarz stażysta, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM) oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. Jakub Swadźba – Prezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o.o.

Na koniec odbył się panel Rekomendacje, w czasie którego eksperci: Szymon Chamuczyński (Dyrektor Działu Produktów Masowych, Pion Ochrony Zdrowia, Asseco Poland), Maciej Jakubczyk (Współzałożyciel i pomysłodawca, GdziePoLek.pl), Krzysztof Krzyżanowski (Administrator Ochrony Danych, Gedeon Richter Polska) oraz Michał Chojnacki (Clinical Data Manger, MSD/Merck) zastanawiali się nad sposobami realizacji przedstawionych wcześniej postulatów na gruncie polskiego systemu ochrony zdrowia.

W dniu konferencji otwarta została również rekrutacja do VII edycji programu Liderzy Ochrony Zdrowia, formularz rekrutacyjny znajduje się pod adresem: https://forms.gle/3Tgqhsq15hsQubhy9

Partnerem Strategicznym I Forum Liderów Ochrony Zdrowia jest Grupa LUX MED.

Partnerami Projektu są: Asseco Poland S.A., AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o., Diagnostyka Sp. z o.o., Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., GSK Services Sp. z o.o., Medtronic Poland Sp. z o.o., Mercer (Poland) Sp. z o.o., Novartis Poland Sp. z o.o., Scanmed S.A.

Partnerem Merytorycznym jest Fundacja Lege Pharmaciae.

Partnerami wspierającymi są: ELSA Poland, GdziePoLek.pl, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kancelaria Prawna KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz Pharma Business Club.

Patroni Medialni projektu to: Borgis, Magazyn Aptekarski, MedTube, Pharma.info.pl, Polityka Zdrowotna, Rynek Zdrowia oraz Termedia.