IX Międzynarodowe Forum Suplementów Diety

Dodał  |  0 Komentarzy

facebook-forum

W dniach 21-22 listopada 2014 r. w Warszawie odbędzie się IX Międzynarodowe Forum Suplementów Diety.

Eksperci wypowiedzą się na tematy związane między innymi z prawnymi aspektami funkcjonowania suplementów oraz identyfikacją sytuacji przedsiębiorców na rynku, standardami zawartości witamin i substancji wskazujących efekt odżywczy, suplementacją osób aktywnych fizycznie, działaniem środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz ich interakcjami z lekami.

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach przedstawią różnice pomiędzy suplementami diety a lekami oraz  zaprezentują problematykę związaną z suplementacją osób aktywnych fizycznie i chorych.

Na zakończenie Forum odbędzie się dyskusja podsumowująca poszczególne sesje tematyczne oraz debata na temat: „Suplement diety – lek czy żywność?”.

Wśród zaproszonych Gości znajdą się między innymi: Barbara Jaworska-Łuczak (Wiceprezes Zarządu ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), dr n. med. Beata Małecka-Libera (Przewodnicząca Stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego, Sejm RP), prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Prezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek), prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz (Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia im. A. Szczygła w Warszawie), prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak (Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym) i wielu, wielu innych.

 

Uczestniczący w Konferencji lekarze będą mogli uzyskać do 18 punktów edukacyjnych twardych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministra Zdrowia.

 

Patronem medialnym wydarzenia jest wydawca Medycyny Rodzinnej – Wydawnictwo Medyczne Borgis.