Numer 1/2015


M e d y c y n a  R o d z i n n a  1/2015

Prace oryginalne
Original papers

Wpływ wybranych czynników na poziom satysfakcji członków rodzin pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii – doniesienia wstępne
The influence of selected factors on the level of satisfaction of family members of ICU patients – preliminary results
Alicja Dobrzewińska, Radosław Owczuk, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Kwiecień-Jaguś – s. 3-11

Prace poglądowe
Review papers

Environmental and personal risk factors for the development of rheumatoid arthritis
Środowiskowe i indywidualne czynniki ryzyka rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów
Krzysztof Kanecki, Piotr Tyszko – s. 12-17
Spirulina i błonnik witalny a leczenie otyłości
Spirulina and fibre vital against treatment obesity
Zygmunt Zdrojewicz, Aleksandra Idzior, Olga Kocjan – s. 18-22
Klebsiella pneumoniae NDM – nowa superbakteria
Klebsiella pneumoniae NDM – new emerging superbacteria
Tomasz Czekaj, Marcin Ciszewski – s. 23-27
Chirurgiczne metody leczenia tętniaka aorty brzusznej – implikacje terapeutyczno-pielęgnacyjne
Methods for surgical treatment of abdominal aortic aneurysm – therapeutic and nursing implications
Renata Piotrkowska, Alina Landowska, Janina Książek, Grzegorz Halena – s. 28-33

Opis przypadku
Case report

Rekonstrukcja ubytku wargi górnej uszypułowanym płatem z fałdu nosowo-wargowego po wycięciu nowotworu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Reconstruction of loss upper lips pediculated nasolabial flap after neoplasm resection – case report and a review of literature
Konrad Wroński – s. 34-37
Operacja „łapu-capu” a odpowiedzialność prawna lekarza – opis przypadku i przegląd aktów prawnych
Whoops operation and a doctor disclaimer – a case report and review of legislation
Konrad Wroński – s. 38-42

Autorytety – nauka i osobowość

„Z tytułu i z powołania” – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki
Redakcja „Medycyny Rodzinnej” – s. 43-44


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.