Numer 2/2012


M e d y c y n a   R o d z i n n a   2/2012

Prace oryginalne
Original paper

Ocena sposobu żywienia w wybranych domach dziecka w Warszawie
Nutrition assessment in selected orphanages in Warsaw
Joanna Sobczak, Magdalena Zegan, Ewa Michota-Katulska – s. 23-28
Nowe wyzwanie dla edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
The new challenge for health education and health promotion
Halina Osińska – s. 29-35
Problematyka stresu w środowisku studenckim na podstawie badań
Overview of the stress in the student group on the basis of own research
Renata Grzywacz – s. 36-43


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.