Numer 4/2011


M e d y c y n a   R o d z i n n a   4/2011

Prace oryginalne
Original paper

Opinie i oczekiwania pacjentów względem systemu opieki zdrowotnej
Opinions and expectations of patients according health care system
Katarzyna Marcinów, Dominik Olejniczak – s. 99-104

Prace poglądowe
Review papers

Jak pokonać „słodki” problem? czyli nowe metody leczenia cukrzycy
How to overcome a „sweet” problem? the new methods in treatment of diabetes
Dorota Dziuban, Paweł Kowalczyk, Maciej Filocha – s. 105-110
Związki polifenolowe w owocach i warzywach
Polyphenols compounds in fruits and vegetables
Edyta Gheribi – s. 111-115


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.