Sympozjum „Choroby odkleszczowe 2015. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie”

Dodał  |  0 Komentarzy

1-Kolaże27

Przypominając o zbliżającym się wiosennym sezonie aktywności kleszczy, zapraszamy do udziału w sympozjum „Choroby odkleszczowe 2015. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie”, którego celem jest przekazanie gruntownej wiedzy na temat chorób przenoszonych przez te powszechnie występujące, krwiopijne pajęczaki. Organizator zobowiązuje się przekazać uczestnikom wiedzę opartą na dobrze udokumentowanych badaniach naukowych, przytoczyć opinie największych autorytetów światowych, umożliwić spotkanie i dyskusję z najlepszymi polskimi specjalistami. Tematyka sympozjum dotyczy kleszczy i przenoszonych przez nie patogenów, faktów i mitów z tym związanych oraz realnych zagrożeń epidemiologicznych. Z myślą o lekarzach praktykach przewidziano szkolenie w zakresie profilaktyki, diagnostyki i skutecznego leczenia chorób odkleszczowych występujących w Polsce.

Zaproszenie skierowane jest do lekarzy rodzinnych i POZ, lekarzy pediatrów, lekarzy medycyny pracy, lekarzy innych specjalizacji, kierowników i pracowników laboratoriów diagnostycznych, stacji epidemiologicznych oraz innych osób zainteresowanych tematem.

Koordynatorem merytorycznym jest prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska.

 

 W PROGRAMIE:

10.00        Uroczyste rozpoczęcie

10.10        Różnice w sposobie żerowania gatunków kleszczy Ixodida o największym znaczeniu medycznym w Polsce

dr hab. Jerzy Michalik, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10.30        Candidatus Neoehrlichia mikurensis: szerzące się infekcje i ich środowiskowe uwarunkowania

prof. dr hab. Edward Siński, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

10.50        Wykład

dr hab. n. med. Katarzyny Bartosik, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11.10        Przerwa kawowa

11.30        Postepowanie po pokłuciu przez kleszcze – algorytm diagnostyczny i terapeutyczny

prof. dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12.00        PCR a standardy diagnostyczne chorób odkleszczowych

dr n. med. Justyna Dunaj, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12.30        Stare i nowe choroby  przenoszone przez kleszcze

dr n. med. Anna Moniuszko-Malinowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.00        Dyskusja

13.20        Przerwa obiadowa

14.00        Wykład sponsorowany

14.20        Kleszczowe zapalenie mózgu – choroba nie tylko Podlasia

dr hab. n. med. Maciej Kondrusik, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

14.50        Neuroborelioza, co wiemy dzisiaj

prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15.10        Wykład sponsorowany

15.30        Dyskusja

15.50        Przerwa kawowa

16.10        Choroby odkleszczowe w praktyce pediatry

dr n. med. Ewa Duszczyk, specjalista chorób zakaźnych dzieci

16.40        Sesja: Trudne, ciekawe i kontrowersyjne przypadki chorób odkleszczowych

17.00        Dyskusja

17.20        Zakończenie, rozdanie Certyfikatów Udziału

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Termin:  20 marca 2015 r. (piątek)
Miejsce: Warszawa, Medyczne Centrum Konferencyjne, ul. Pory 78

Zgłoszenia: http://cemed.pl/spotkania/2015/chodk/formularz.php

Więcej informacji na stronie www.cemed.pl

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w numerze3/2014 „Medycyny Rodzinnej”, który poświęcony jest leczeniu boreliozy.