VII edycja Liderów Ochrony Zdrowia!

Dodał  |  0 Komentarzy

Liderzy ruszają po raz siódmy i dostają własne Forum!

W tym roku odbędzie się siódma edycja Liderów Ochrony Zdrowia. Projekt ten realizowany jest przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Skierowany jest on do studentów i absolwentów kierunków takich jak: zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo, farmacja, biotechnologia, zdrowie publiczne, czy innych kierunków związanych z sektorem ochrony zdrowia. Projekt ma na celu kształcenie najlepszej, otwartej na zmiany kadry managerskiej, która będzie zarządzać sektorem ochrony zdrowia i placówkami medycznymi.

W tym roku, już 16 października  na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym po raz pierwszy zostanie zrealizowana konferencja Forum Liderów Ochrony Zdrowia, której tematem będzie „Wykorzystanie danych w sektorze ochrony zdrowia”. Podstawą konferencji będzie raport opracowany przez Alumnów projektu przy wsparciu Partnerów.

Z kolei podczas pięciu weekendów spotkań we marcu i kwietniu 2020 r. stypendyści VII edycji będą uczestniczyć w zajęciach i wykładach dotyczących takich tematów jak m.in.: rynek dystrybucji świadczeń zdrowotnych, komunikacja w ochronie zdrowia, polityka lekowa, czy kierunki rozwoju innowacji w medycynie i diagnostyce. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów rynku usług medycznych. Uczestnicy będą mieli także możliwość dyskusji z ekspertami z branży w aspekcie koniecznych zmian w sektorze ochrony zdrowia.

Do inicjatywy zapraszani są studenci i absolwenci, którzy nie ukończyli  27 roku życia. Rekrutacja rozpocznie się 16 października.

Szkolenia, zajęcia i debaty, wraz z uroczystym podsumowaniem odbywają się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w siedzibach Partnerów.

Więcej informacji o projekcie i konferencji na: http://paga.org.pl/loz oraz na FB: https://www.facebook.com/ProjektLiderzyOchronyZdrowia/?fref=ts.