20th International Congress of Young Medical Scientists|ONLINE

Dodał  |  0 Komentarzy

20th International Congress of Young Medical Scientists

Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje jubileuszową dwudziestą edycję anglojęzycznego Kongresu Naukowego pod tytułem 20th International Congress of Young Medical Scientists.

International Congress of Young Medical Scientists to coroczny zjazd studentów kierunków medycznych z wielu polskich i zagranicznych uczelni.
Ma na celu przede wszystkim promowanie i rozwijanie pasjinaukowych wśród młodych naukowców oraz integrację i wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Wydarzenie ma na celu również umożliwienie młodym ludziom zaprezentowania wyników swoich badań naukowych przed wybitnymi naukowcami oraz podnoszenie w naszym kraju zainteresowania podejmowaniem badań naukowych oraz poprawę jakości i stylu ich prezentacji, a także wybór najlepszych z nich.

Ze względu na sytuację związaną z wirusem SARS- CoV-2 Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego zadecydował o zmianie wieloletniej formy Kongresu – tegoroczna 75. Ogólnopolska i 20. Międzynarodowa Edycja Kongresu International Congress of Young Medical Scientistsodbędzie się zdalnie. 

Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wspólnie z wolontariuszami podjął się wyzwania organizacji Kongresu z wykorzystaniem zaawansowanej platformy online, ponieważ jako wiodąca jednostka w kraju, dokładamy wszelkich starań, aby każde realizowane przez nas  przedsięwzięcie charakteryzowała innowacyjność.

Konferencja odbędzie się na platformie internetowej w dniach 28.05-30.05.2020 r. W ramach 20th ICYMS przeprowadzonych zostanie 19 sesji naukowych (konkursowych), którym przewodniczą cenieni wykładowcy z różnych stron Polski.

Poprzez w pełni bezpieczną platformę internetową zostaną otwarte wirtualne pokoje odpowiadające sesjom tematycznym. W każdym pokoju będą obecni członkowie szanownego Jury, uczestnicy sesji oraz przedstawiciel Zarządu STN , pełniący funkcje moderatora sesji.Jury oraz prezentujący uczestnik sesji korzysta z transmisji audio-video, pozostali uczestnicy pełnią funkcje obserwatorów. W interakcje mogą wchodzić tylko z wykorzystaniem chatu.

Wszystko po to, aby zachować przebieg Kongresu taki jak w tradycyjnie formie tzn. prezentacja pracy uczestnika, następnie pytania od Jury, wszystko z zachowaniem ograniczeń czasowych. Na koniec, tradycyjnie już odbędzie się GOLDEN SESSION,czyli konkurs dla najlepszych prac z wszystkich sesji-do tego pokoju dostęp będą już mieli wszyscy uczestnicy wraz z Jury ,czyli ok 500 osób.

W czwartek 28.05 odbywać się będą warsztaty online, natomiast w piątek (29.05) oraz sobotę (30.05) – oprócz sesji naukowych – planujemy organizacje webinariów. 

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Akademii Nauk, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Poznania, Wojewody oraz Marszałka Województwa wielkopolskiego, jak również Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Co roku skupiamy ok 350-400 młodych naukowców.


Ostatni 19th ICYMS był ogromnym sukcesem wspieranym między innymi przez Wielkopolską Izbę Lekarską, Polską Akademię Nauk, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania. W całym wydarzeniu brało udział ponad 330 uczestników. Wielu z nich zaprezentowało niesamowite prace oceniane przez Jury, złożone ze znanych i cenionych w świecie nauki specjalistów. Nagrodzona została duża ilość prac, zaś najlepsze z nich zakwalifikowały się do GOLDEN SESSION, gdzie na zwycięzców czekały wspaniałe nagrody. Wszystko to miało miejsce w mieście o niesamowitym klimacie, cudownej historii, znanym z nowatorskich rozwiązań Poznaniu.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie inetrnetowej:

https://icyms.ump.edu.pl/
oraz Facebooku: https://www.facebook.com/events/centrum-biologii-medycznej/20th-international-congress-of-young-medical-scientists-icyms/512172969393011/