IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse

Dodał  |  0 Komentarzy

Szanowni Państwo!

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów – Naukowego i Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie dedykowanym Młodym Naukowcom.

Konferencja odbędzie się 18-19 maja 2017r. w Opolu,  na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.e-event24.pl/4th_MSP_Conference

Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, pracowników dydaktycznych i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi projektów naukowych oraz publikowania ich wyników.  Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I, II i III Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w latach 2014-2016, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco  podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki, w tym warsztaty dotyczące: opracowania projektów i publikacji z zakresu nauk biomedycznych, procesu pielęgnowania jako elementu pracy kazuistycznej (w tym klasyfikacji ICNP) oraz analiz statystycznych wyników badań ilościowych.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty  oraz atrakcyjna cena – te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, przypominamy, że niższa cena obowiązuje jedynie do 15 marca 2017r.

Zapraszamy do Opola!

Komitet Naukowy i Organizacyjny IV Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse

Opole, 18-19 maja 2017r.


Bożena Ratajczak
Kontakt:

774523535

ratajczakb@wsm.opole.pl