KONGRES KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+. JAK LECZYĆ I POMAGAĆ – dyskusje o starzejącym się pacjencie w nowej rzeczywistości listy leków dla seniorów

Dodał  |  0 Komentarzy

Już po raz trzeci specjaliści z zakresu geriatrii, interny, gerontologii, kardiologii i lekarze rodzinni spotkają się na Międzynarodowym Kongresie Medycznym  KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+. JAK LECZYĆ I POMAGAĆ. Jednak po raz pierwszy będzie on miał miejsce po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w myśl której osoby po 75. roku życia otrzymały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia.

Tak zwana „lista leków 75+” od samego początku wzbudzała liczne kontrowersje. Według specjalistów nie ma na niej wielu ważnych preparatów, są za to potencjalnie niebezpieczne i niewskazane dla tej grupy wiekowej.

To dobrze, że w wykazie znalazły się między innymi liczne leki na cukrzycę, w tym kilka nowoczesnych preparatów insuliny, a także typowe preparaty na nadciśnienie czy te stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej – tłumaczy profesor Barbara Bień, kierownik najstarszej w Polsce Kliniki Geriatrii, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, przewodnicząca Komitetu Naukowego Kongresu. – Niepokój budzi jednak obecność na liście chociażby preparatów zwiększających ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego (naproxen), niektórych leków antydepresyjnych (fluoksetyna, moklobemid, buspiron) i hipotensyjnych (klonidyna, doksazosyna) mogących powodować u osób najstarszych spadki ciśnienia po pionizacji, zawroty głowy i zaburzenia równowagi a także statyn, stosowanych przy leczeniu hipercholesterolemii, których ubocznym skutkiem może być miastenia postatynowa, a stąd większe ryzyko upadków. 

Tegoroczna odsłona Kongresu KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+. JAK LECZYĆ I POMAGAĆ odbędzie się w dniach 21-22 października w Hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów. W programie znajdą się wystąpienia wybitnych praktyków
z kraju i gości zagranicznych. Zaproszenie organizatorów przyjęli między innymi prof. Desmond O’Neill z Irlandii, Dyrektor Centrum Starzenia, Neurologii i Nauk Humanistycznych, prezes European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS), prof. Nele Van Den Noortgate, kierownik Zakładu Geriatrii belgijskiego Uniwersytetu w Ghent, prezes European Academy for Medicine of Ageing (EAMA), Sekretarz generalny belgijskiego Towarzystwa Gerontologii i Geriatrii oraz członek Komisji Bioetycznej, a także doc. Dorota Religa, Profesor Instytutu Karolinska w Szwecji, specjalizująca się w geriatrii i chorobie Alzheimera. Wszyscy troje wezmą udział w sesji międzynarodowej zatytułowanej „Miejsce geriatrii w Europie”.

Bardzo ciekawie zapowiada się sesja Okrągłego Stołu zaplanowana na pierwszy dzień Kongresu. Prof. Piotr Błędowski podjął się roli moderatora dyskusji panelowej, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy inwestycja
w geriatrię jest „opłacalna” dla pacjenta, płatnika, szpitala i lekarza? Przedstawiciele wszystkich wymienionych podmiotów podzielą się refleksjami na temat znaczenia geriatrii w systemie ochrony zdrowia w dobie rosnącego „wyżu starości” –
mówi prof. Barbara Bień.

Patronat nad Kongresem objęły między innymi: Polskie Towarzystwo GerontologiczneKolegium Lekarzy Rodzinnych w PolsceTowarzystwo Internistów PolskichKolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w PolscePolskie Towarzystwo Medycyny RodzinnejPolskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+. JAK LECZYĆ I POMAGAĆ oraz program wydarzenia znajdują się na stronie http://kobietaimezczyzna.info/zdrowe-starzenie/

 

Więcej informacji:

Agnieszka Dokowicz

a.dokowicz@ocinto.pl

Tel. 602 62 52 63