Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców

Dodał  |  0 Komentarzy

Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN) jest organizacją zajmującą się popularyzacją nauki wśród studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Nadrzędnym celem naszej organizacji jest zachęcanie studentów do prowadzenia badań naukowych oraz pomoc w realizacji projektów badawczych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, a także nadzór nad działalnością Studenckich Kół Naukowych. Najważniejszym wydarzeniem, spośród wszystkich koordynowanych przez STN akcji, jest corocznie organizowana Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Młodych Naukowców, podczas której studenci mają okazję zaprezentować wyniki swoich badań, podzielić się doświadczeniami jak również zdobyć cenne nagrody. Studenci z polskich i zagranicznych uczelni medycznych mają okazję zaprezentować prace zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

Konferencja to nie tylko czas na prezentację swojego dorobku, ale również spotkania towarzysko-naukowe. Coroczną tradycją staje się kawiarenka naukowa, podczas której kilka pokoleń lekarzy, od seniorów, przez praktyków, do studentów, wymienia się spostrzeżeniami na temat współczesnej medycyny i jej osiągnięć.

Trzydniowe obrady oraz warsztaty wieńczy Uroczysta Gala w zabytkowych salach Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego: Auli Leopoldina oraz Oratorium Marianum. Wśród zaproszonych gości wymienić należy JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Prorektorów i Dziekanów wszystkich wydziałów naszej Uczelni, Gościa Honorowego oraz przedstawicieli instytucji patronackich i sponsorów.

Od dwóch lat, Gala jest także okazją do ogłoszenia dziesięciu najbardziej aktywnych kół naukowych Uczelni i nagrodzenia koła naukowego z najwyższą punktacją oraz najwyższym wskaźnikiem PC, który ukazuje wydajność członków koła.

W ubiegłorocznym wydarzeniu uczestniczyło blisko 700 studentów z polskich i zagranicznych uczelni medycznych. Zmagania młodych naukowców oceniali wybitni profesorowie, doktorzy i lekarze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W tym roku już po raz XXII organizujemy to przedsięwzięcie, a po raz siódmy jest to konferencja
o statusie międzynarodowym. Dokładamy wszelkich starań, by to coroczne święto nauki było okazją
do promocji Uczelni, ale również Wrocławia.