Next issue

Prace poglądowe

Nadmierny popęd płciowy
Marek Malewski, Agnieszka Szymczak-Biały, Aleksandra Persona-Śliwińska, Grażyna Jarząbek-Bielecka

Seksuologia a medycyna rodzinna. Zagadnienia wybrane
Agnieszka Szymczak-Biały, Marek Malewski, Aleksandra Persona-Śliwińska, Grażyna Jarząbek-Bielecka

Uczestnictwo pacjenta w badaniu klinicznym, a opieka w POZ
Karolina Bagnowska, Marek Klimkiewicz

Wielokierunkowe działanie oleju z wiesiołka na organizm
Kamila Duraj, Marta Palacz-Wróbel

Tradycyjna Medycyna Chińska a COVID 19
Piotr Drwal

Wybrane zagadnienia związane z promocją zdrowia w okresie pandemii
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens-Rotman, Małgorzata Mizgier, Marek Bielecki, Antoni Jarząbek

Refleksje o przemijaniu – w praktyce lekarskiej nie tylko w czasie pandemii z odniesieniem do wybranych tekstów z literatury
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Emilia Warchoł, Marek Bielecki, Antoni Jarząbek, Katarzyna Plagens-Rotman, Małgorzata Mizgier

Zdrowie i zdrowie seksualne – rozważania także w kontekście medycyny rodzinnej
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Antoni Jarząbek

Strach ma wielkie oczy – skuteczne metody leczenia lęku panicznego, czyli dlaczego warto zgłosić się po pomoc specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego
Ewa Dębicka, Katarzyna Sęk