No. 1/2020


M e d y c y n a  R o d z i n n a  1/2020

Prace oryginalne
Original papers

Potrzeby i problemy kosmetyczne kobiet ciężarnych w wybranych miastach Małopolski
Cosmetic needs and problems of pregnant women in selectet cities of lesser Poland
Anna Piotrowska, Olga Czerwińska-Ledwig, Roxana Zuziak, Maria Stryszowska, Klaudia Starzyk – s. 3-14
Popularyzowanie szkół rodzenia w celu podniesienia świadomości przyszłych rodziców
Popularizing birth schools in order to raise the awareness of future parents
Karolina Bagnowska, Marek Klimkiewicz – s. 15-21

Prace poglądowe
Review papers

Zarys problemu cierpienia i bólu w praktyce lekarza rodzinnego. Wybrane aspekty medyczne i humanistyczne również w kontekście pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
The outline of the problem of suffering and pain in GP practice. Selected medical and humanistic aspects – also in the context of the coronavirus pandemic
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Klaudyna Madziar, Katarzyna Bojanowska, Witold Kędzia, Katarzyna Plagens-Rotman, Marek Bielecki, Antoni Jarząbek – s. 22-25
Biblioterapia w procesie rehabilitacji
Bibliotherapy in the rehabilitation process
Renata Sawicka – s. 26-29
Zarys problemu wrodzonych wad rozwojowych żeńskich narządów płciowych w ginekologii i w praktyce lekarza rodzinnego
Outline of the problem of birth developments of female gender organs in gynecology and in the family doctor’s practice
Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Karina Kapczuk, Witold Kędzia, Zbigniew Friebe – s. 30-33


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.