Numer 2/2009


M e d y c y n a  R o d z i n n a   2/2009

Prace poglądowe
Review papers

Mikrochimeryzm potencjalną przyczyną chorób autoimmunologicznych
MICROCHIMERISM A POTENTIAL CAUSE OF AUTOIMMUNE DISEASES
Leopold Śliwa – s. 25-28
Profilaktyka jaskry
Glaucoma prophylaxis
Halina Olszewska, Katarzyna Wojciechowska, Anna Jegier – s. 29-37
Ciążowe dolegliwości – sposoby zapobiegania
Disorders during pregnancy – methods of prevention
Stella Buczek – s. 39-43
Gruźlica dziecięca
Tuberculosis in children
Jerzy Ziołkowski, Joanna Jaworska, Teresa Bielecka, Anna Zawadzka-Krajewska – s. 44-46

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.