Numer 1/2012


M e d y c y n a   R o d z i n n a   1/2012

Prace oryginalne
Original paper

Leczenie nadciśnienia i otyłości u kobiet metodą ćwiczeń aerobowych i indywidualnie zbilansowanej diety – badania pilotażowe
Treatment of hypertension and obesity in females using aerobic exercise and individually balanced diet – a pilot study
Anna Lewitt-Dziełak, Krzysztof Krasuski, Robert Temczuk, Andrzej Krupienicz – s. 3-9

Prace poglądowe
Review papers

Medycyna ludowa, gusła i zabobony jako metody lecznicze praktykowane w XXI wieku
Folk medicine, sorcery and superstition as method health care practise in XXI century
Małgorzata Lesińska-Sawicka, Monika Waśkow – s. 10-14
Zastosowanie nowych innowacyjnych leków w leczeniu raka piersi
The application of new innovative drugs in breast cancer
Paweł Kowalczyk, Dorota Dziuban, Katarzyna Hulka, Robert Sot, Maciej Filocha – s. 15-20


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.