Numer 1/2016


M e d y c y n a  R o d z i n n a  1/2016

Prace oryginalne
Original papers

Wiedza żywieniowa kobiet ciężarnych z Krakowa w zakresie technologii przygotowania potraw
Nutritional knowledge of pregnant women from Kraków about preparing meals
Wojciech Chalcarz, Agnieszka Marzęcka, Sylwia Merkiel, Renata Godyń-Swędzioł – s. 3-6
Analiza spożycia składników mineralnych przez dzieci w wieku przedszkolnym z Turku
Analysis of mineral intake in preschool children from Turek
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz – s. 7-13
Jakość życia osób po udarze mózgu
Quality of life people after stroke
Magdalena Dębińska, Małgorzata Mraz – s. 14-18

Opis przypadku
Case report

Hipobetalipoproteinemia rodzinna – opis przypadku
Familial hypobetalipoproteinaemia – case report
Anna Sałacka, Lilia Kotkowiak – s. 19-20

Prace poglądowe
Review papers

Jarmuż – stare, a zapomniane warzywo
Kale – an old, yet forgotten vegetable
Zygmunt Zdrojewicz, Wojciech Kosowski, Marek Stebnicki, Michał Stebnicki – s. 21-25
Witaminy w walce z nowotworami
Vitamins in fight with neoplastic diseases
Karolina Kulik-Kupka, Justyna Nowak, Aneta Koszowska, Anna Brończyk-Puzoń, Anna Dittfeld, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska – s. 26-31
Wieńcowe czynniki ryzyka – nieoczekiwane odkrycia
Coronary risk factors – unexpected discoveries
Wioletta Dobkowska-Chudoń, Andrzej Krupienicz – s. 32-36
Chorobotwórczość pałeczki ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa w chorobach układu pokarmowego
Pathogenicity of Pseudomonas aeruginosa in diseases of the digestive tract
Koleta Aleksandra Gabrysiak, Ewa Beata Górska, Wojciech Kwasowski, Jakub Dobrzyński, Paweł Kowalczyk – s. 37-40

Historia medycyny
History of medicine

Profesor Jan Mazurkiewicz – wolnomularz, twórca nowoczesnej polskiej psychiatrii i psychofizjologii
Waldemar Gniadek – s. 41-43


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.