Numer 2/2010


M e d y c y n a   R o d z i n n a   2/2010

Prace oryginalne

Original papers

Wiedza pacjentów na temat rakotwórczego wpływu zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV – human papillomavirus) w etiologii raka wargi
Patients knowledge about carcinogenic influence of human papillomavirus in etiology of lip carcinoma
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta – s. 23-26
Czy lekarze rodzinni wykonują badanie palpacyjne piersi u swoich pacjentek?
Do family doctors palpate their female patients’ breast?
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta – s. 27-30

 

Prace poglądowe
Review papers

Gen p53jako hamulec molekularny przeciwdziałający powstawaniu nowotworów
The p53gen as molecular brake a counteragent of tumor formation
Paweł Kowalczyk – s. 31-38
Determinacja płci komórek germinalnych – molekularny mechanizm indukcji mejozy
Determination of germ cell sex – molecular mechanism of meiosis induction
Rafał Piotr Piprek – s. 39-45
Zakażenia chlamydialne jako interdyscyplinarny problem kliniczny. Rys historyczny, mikrobiologia, immunologia
Chlamydial infections – interdisciplinary clinical problem. History, microbiology, immunology
Maciej Osiński – s. 46-49

 

Inne prace
Other articles

Klasyfikacja błędów medycznych
Agnieszka Fiutak – s. 50-55

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.