Numer 2/2011


M e d y c y n a   R o d z i n n a   2/2011

Prace oryginalne
Original papers

Poziom wiedzy młodych dziewcząt na temat raka szyjki macicy
Young girls knowledges level concerning cervical cancer
Daria Sawaryn, Agnieszka Wróbel – s. 35-42

Prace poglądowe
Review papers

Gorzkie życie „słodkich” ludzi
Bitter sweet life of people
Dorota Dziuban, Paweł Kowalczyk, Maciej Filocha – s. 43-47
Rola rekreacji ruchowej w wychowaniu dzieci w wieku szkolnym
Role of physical recreation in education of school – aged children
Renata Grzywacz – s. 48-53

Inne prace
Other articles

Świadczenia gwarantowane
Agnieszka Chycak-Kryczka, Iwona Wrześniewska-Wal – s. 54-59


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.