Numer 2/2015


M e d y c y n a  R o d z i n n a  2/2015

Prace oryginalne
Original papers

Spożycie makroskładników przez dzieci w wieku przedszkolnym z Turku czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miażdżycy
Macronutrient intake in preschool children from Turek as a risk factor of atherosclerosis
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz – s. 47-54
Analiza spożycia witamin rozpuszczalnych w tłuszczach przez dzieci w wieku przedszkolnym z Turku
Analysis of fat-soluble vitamin intake in preschool children from Turek
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz – s. 55-60

Prace poglądowe
Review papers

Wpływ witaminy D na organizm człowieka
The influence of vitamin D on the man organism
Zygmunt Zdrojewicz, Ewa Chruszczewska, Michał Miner – s. 61-66
Mikroorganizmy zasiedlające organizm ludzki
Microorganisms inhabiting the human body
Paweł Kowalczyk, Katarzyna Głowacka, Ewa Beata Górska – s. 67-69
Rola diety w reumatoidalnym zapaleniu stawów – przegląd systematyczny badań
The role of diet in rheumatoid arthritis – systematic review of research
Tomasz Tatara, Patrycja Snakowska – s. 70-78
Znaczenie złożonych schematów leczenia w jednej tabletce w wybranych dziedzinach terapeutycznych
Expanding role of single tablets regimens in selected therapeutic areas
Marlena Broncel, Kamila Wójcik, Elżbieta Jabłonowska – s. 79-88
Substancje intensywnie słodzące – alternatywa dla cukru w czasach otyłości i cukrzycy
Sweetener – alternative to sugar at times of obesity and diabetes
Zygmunt Zdrojewicz, Olga Kocjan, Aleksandra Idzior – s. 89-93

Dział prawny
Legal dept

Odpowiedzialność karna za narażenie innej osoby na zarażenie wirusem HIV albo chorobą weneryczną
Criminal penalties for exposure any other person to HIV infection or veneral disease
Konrad Wroński, Kamil Frąckowiak, Leszek Frąckowiak – s. 94-96

Historia medycyny
History of medicine

Rafał Radziwiłłowicz – wybitny psychiatra, działacz społeczny i wolnomularski
Waldemar Gniadek – s. 97-100


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.