Numer 3/2009


M e d y c y n a  R o d z i n n a   3/2009

Prace oryginalne
Original paper

Poziom kwasu homowanilinowego u autystyków*
The level of homovanillic acid in urine of autistic children
Joanna Kałużna-Czaplińska, Ewa Socha, Monika Michalska, Wioletta Grys, Anna Rozetti-Szymańska, Joanna Wójcik, Jacek Rynkowski – s. 49-53
Czy prawo pacjenta do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń medycznych jest przestrzegane przez personel Zakładów Opieki Zdrowotnej? Prawne aspekty związane z poszanowaniem godności pacjenta podczas pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej w Polsce
Is the patient´s right to dignity respected by the medical staff durign medical procedures? legal aspects related to maintaining the patient´s dignity during hospital treatment in poland
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta, Jarosław Cywiński, Adam Dziki – s. 54-60

 

Prace poglądowe
Review papers

Dermoskopia w praktyce
Dermoscopy – the essentials
Ana Alekseenko, Maria Duliban, Katarzyna Lazar – s. 61-67

 

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.