Numer 4/2009


M e d y c y n a  R o d z i n n a   4/2009

Prace oryginalne
Original papers

Jakość życia w stacjonarnej opiece długoterminowej
QUALITY OF LIFE IN A LONG – TERM STATIONARY CARE
Leszek Wdowiak, Dariusz Stanisławek, Aneta Stanisławek – s. 49-63
Żywność bezpieczna dla zdrowia jako narzędzie w walce z chorobami nowotworowymi
Safe food for health as tool in fight against neoplasmic diseases
Anna Grzegorczyk, Emilia Cielecka – s. 64-69
Świerzb – problemy diagnostyczne i terapeutyczne
Scabies – diagnostic and therapeutic problems
Anna Górkiewicz-Petkow, Olga Michałowska, Lew Petkow – s. 70-74
Bańki lekarskie – praktyczne zastosowanie
Medical cups – practical application
Magdalena Musioł, Andrzej Krupienicz – s. 75-77
Choroby wieku podeszłego. Problem nie tylko medyczny
Late-life diseases. Not only a medical problem
Joanna Rybka, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Józef Kędziora, Robert Kucharski – s. 78-81

 

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.