Numer 3/2011


M e d y c y n a   R o d z i n n a   3/2011

Prace oryginalne
Original paper

Ciemna strona pracy – alergie zawodowe
The dark side of work – professional allergies
Dorota Dziuban, Paweł Kowalczyk, Maciej Filocha – s. 62-67
Bariery w turystyce dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z Podkarpacia
Barriers in the tourism of children and youth with disabilities from Podkarpacie
Joanna Urbaniak, Daria Sawaryn – s. 68-73
Rola lekarza pierwszego kontaktu w promocji zdrowia psychicznego i wykrywaniu zaburzeń psychicznych
The role of the GP in mental health promotion and detection of mental disorders
Dominik Olejniczak, Katarzyna Wysocka – s. 74-79

Prace poglądowe
Review papers

Legionella: prawo i rekomendacje w Polsce i na świecie
Legionella: law and recommendations in Poland and in the World
Mariusz Żak, Piotr Zaborowski – s. 80-86
Brak aktywności ruchowej i jej wpływ na stres u ludzi pracujących zawodowo
Lack of physical activity and its influence on stress among employees
Renata Grzywacz – s. 87-94


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.