Numer 3/2012


M e d y c y n a   R o d z i n n a   3/2012

Prace oryginalne
Original paper

Wyrównanie metaboliczne cukrzycy typu 2 i ocena realizacji zaleceń terapeutycznych w samoocenie chorych w zależności od sposobu leczenia
Metabolic compensation of type 2 diabetes and evaluation of the realisation of the therapeutic recommendations in the light of the patients self-assessment depending on the treatment modality
Magdalena Świerzyńska, Agata Bronisz, Anna Ocicka-Kozakiewicz – s. 46-50
Zastosowanie różnorodnych metod bioinformatycznych w badaniach biologicznych i medycznych
Using a varienty of bioinformatic methods in biological and medical research
Paweł Kowalczyk, Dorota Dziuban, Katarzyna Hulka, Maciej Filocha – s. 51-55
Zawartość tłuszczu i kwasów tłuszczowych w przekąskach
Fat and fatty acids content in snacks
Andrzej Tarkowski, Ewelina Myśnik – s. 56-60


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.