Numer 4/2012


M e d y c y n a   R o d z i n n a   4/2012

Prace oryginalne
Original papers

Tomografia komputerowa głowy w codziennej diagnostyce
Computed tomography of head in common diagnostic
Grzegorz Opielak, Wojciech Dworzański, Jakub Piotrkowicz, Łukasz Szeszko, Mykola Tsyganok – s. 62-64

Prace poglądowe
Review papers

Narzędzie pomocne dla lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i pracownika socjalnego w oszacowaniu uwarunkowań stanu zdrowia i leczeniu pacjentów odwiedzanych w ich domach
The tool useful for general practitioners, home health care nurses and social workers in assessing determinants of the health status and treatment of patients visited in their homes
Andrzej Brodziak, Ewa Zarzyka, Ewa M. Ziółko – s. 65-70
Metody diagnostyki i leczenia raka płaskonabłonkowego podniebienia
The diagnostics method and the treatment strategy squamous cell carcinoma of the palate
Renata Rumińska-Krawczyk – s. 71-74

Dział prawny
Legal affairs

Dowody w cywilnym „procesie medycznym”
Evidences in civilian „medical process”
Iwona Wrześniewska-Wal – s. 75-77
Tajemnica zawodowa lekarza
Doctor’s professional confindence
Anna Augustynowicz – s. 78-80


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.