Numer 4/2014


M e d y c y n a  R o d z i n n a  4/2014

Prace oryginalne
Original papers

Problemy seksualne kobiet w ciąży. Część II
Sexual problems in pregnant women. Part II
Anna Kremska, Edyta Barnaś, Barbara Zych – s. 159-165
Analiza porównawcza żywienia dzieci w przedszkolach w systemie tradycyjnym i cateringowym
Comperative analysis of children of nutrition in kindergartens in the traditional system and catering
Ewa Michota-Katulska, Magdalena Zegan – s. 166-169

Prace poglądowe
Review papers

Metody leczenia atopowego zapalenia skóry
Treatment methods of atopic dermatitis
Andrzej Bożek, Anna Dzienniak, Aleksandra Foks, Justyna Kucharczyk, Justyna Maciejiczek, Magdalena Marcak, Gniewko Więckiewicz – s. 170-176
Problemy w pielęgnacji oka u pacjenta nieprzytomnego wentylowanego mechanicznie w Oddziale Intensywnej Terapii
Problems in the eye care patient unconscious mechanically ventilated ICU
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Katarzyna Gramczewska, Sebastian Dąbrowski – s. 177-182
Kardiomiopatia wywołana stresem w diagnostyce bólu w klatce piersiowej
Stress induced cardiomyopathy in differential diagnosis of chest pain
Joanna Mazurkiewicz, Krzysztof Pabisiak, Joanna Zielonka – s. 183-188
Analiza kosztów pośrednich stwardnienia rozsianego w Europie – przegląd systematyczny
Analysis of the indirect costs of multiple sclerosis in Europe – a systematic review
Paweł Moćko, Paweł Kawalec, Ewa Stawowczyk – s. 189-197

Dział prawny
Legal dept

Użycie środków przymusu bezpośredniego w stosunku do pacjenta
Use of the forced direct funds for patient
Konrad Wroński, Kamil Frąckowiak, Leszek Frąckowiak – s. 198-201
Odpowiedzialność karna lekarzy za błąd medyczny prowadzący do śmierci pacjenta – opis przypadku i analiza prawna sytuacji
Criminal lability medical doctors for failure leading to death of patient – case and legal analysis of the situation
Konrad Wroński – s. 202-205

Historia medycyny
History of medicine

Witold Chodźko – lekarz, polityk, wolnomularz
Witold Chodźko – medical doctor, politician, freemason
Waldemar Gniadek – s. 206-209


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.