Prawo, pieniądze i medycyna – merytorycznie podczas WIHE 2016

Dodał  |  0 Komentarzy

6 października zakończyły się Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE 2016. W przestrzeni targowej warszawskiego EXPO XXI blisko 90 wystawców z 10 krajów świata ( m. in. Chin, Ukrainy, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii) zaprezentowało swoje najnowsze produkty i osiągnięcia technologiczne. Największym zainteresowaniem cieszyły się konferencje związane z prawem, pozyskiwaniem funduszy, ale także modernizacją szpitali i nowoczesnymi technikami w anestezjologii i intensywnej terapii. Nagroda za „Najbardziej Innowacyjny Produkt targów WIHE 2016” powędrowała do firmy Nestmedic oraz AssisTech.

O Międzynarodowych Targach WIHE należy mówić jako o targach, które stają się tradycyjnymi targami, na stałe wpisującymi się do kalendarza imprez w stolicy – powiedział podczas ceremonii otwarcia targów Ryszard Olszanowski – prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska. Tematyką, która towarzyszyła wszystkim wystąpieniom i która stała się motywem przewodnim wystawy było pozyskanie funduszy zarówno na modernizację szpitali i przychodni, jak i na sprzęt oraz automatyzację i cyfryzację procesów (np. dystrybucji leków na oddziały szpitalne). Popularnością cieszyły się również wykłady dotyczące aspektów prawnych, a w tym: prowadzenia dokumentacji medycznej, zmian w ochronie danych osobowych, nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych i przetargów w branży medycznej. Jak podkreślił podczas powitania Marian Świerz – dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz wiceprezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP: Targi WIHE to miejsce spotkań przedstawicieli 4 grup: producentów, użytkowników, pracowników akademickich i prawników. Dzięki temu mamy okazję prowadzić merytoryczne dyskusje, które być może przyczynią się do zmian w prawie, czego sobie i Państwu życzę. Na konkretnych przykładach omawiano również perspektywę finansową 2014-2020 oraz dostępne programy dotacyjne: krajowe, Regionalne Programy Operacyjne, Horyzont 2020. Racjonalizację wydatków w zarządzaniu infrastrukturą szpitala na przykładach omawiano również podczas IV Targowego Forum Menadżerów Zdrowia.

targi-wihe-2016_a

Konferencje

Pierwszego dnia targów poruszano tematy związane ze zmianami w unijnych rozporządzeniach w sektorze zdrowia, prawami pacjenta, zmianami w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej i NFZ, a także bezpieczeństwem informatycznym w szpitalach. Dla dużych ośrodków medycznych istotna była również konferencja dotycząca optymalizacji kosztów eksploatacji aparatury medycznej oraz infrastruktury technicznej, o czym opowiadał dyrektor szpitala w Gorlicach – Marcin Świerz.

Drugi dzień wystawy to przede wszystkim „Modernizacja szpitali i placówek medycznych”. Wystąpienia prelegentów przekonywały uczestników, że renowacja szpitali przynosi korzyści nie tylko w zakresie bezpieczeństwa i wizerunku, ale także praktycznego wykorzystania przestrzeni, wzrostu popularności wśród pacjentów oraz pracującego personelu. Przykładami wzorowo zmodernizowanych placówek były tutaj m. in. Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich. James Bae z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Chicago podczas swojego wystąpienia zaproponował polskim szpitalom współpracę międzynarodową w ramach ogólnoświatowego programu, zakładającego wymianę doświadczeń w zakresie jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta, kontroli zakażeń, organizacji i optymalizacji systemu funkcjonowania szpitala, a także planowania strategicznego i marketingu. Dzięki obecności na targach, nawiązał relacje z dyrektorami polskich placówek, co w przyszłości może zaowocować poprawą jakości usług w ochronie zdrowia. Niełatwym tematem, który wciąż powraca w mediach o profilu medycznym jest również telemedycyna i teleopieka, o której opowiadali podczas konferencji „Telemedycyna i teleopieka w zastosowaniach praktycznych” m. in. Jacek Krajewski – Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stoł. Warszawy, Piotr Gryza – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, czy Ryszard Olszanowski – prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska. Podkreślali oni rolę coraz popularniejszej telekonsultacji i telemonitoringu pacjenta, zwracając uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz prognozy dla tego kierunku w medycynie w strategii „Rozwój e’Zdrowia na lata 2016 – 2023”.

Ze względu na zawartość merytoryczną i wybitnych panelistów ( m. in. dr hab. n. med. Tomasz Łazowski) konferencji „Nowoczesne techniki w anestezjologii i intensywnej terapii” drugiego i trzeciego dnia targów, dyskusje na temat zastosowania symulacji w anestezjologii i intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej, nowoczesnych metod znieczulania, czy innowacyjnych sposobów leczenia krwotoków pourazowych, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Co roku targom towarzyszy bogaty program merytoryczny, a tegoroczne wydarzenie wspierają również środowiska akademickie tj. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Chicago i Uniwersytet w Maastricht. Jesteśmy z tego dumni – podsumował powitalne wystąpienie Edward Strachan – dyrektor Lent Trade Events.

Ostatniego dnia targów odbyło się również spotkanie, podczas którego Związek Pracodawców Stratera MED, kancelaria SMW Legal oraz serwis PressInfo omawiali od strony prawniczej, organizacyjnej i nowo wprowadzanych zmian, przetargi w branży medycznej na przestrzeni 2016 roku. Dyskusja toczyła się również wokół nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, partnerstwa innowacyjnego i środków ochrony prawnej. W III części spotkania, na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, szczegółowo przeanalizowano liczbę i rodzaj tegorocznych przetargów w odniesieniu do podbranż, poszczególnych województw i specyficznych warunków.

Misje handlowe

Istotną częścią targów były również misje handlowe, gromadzące na forum targów przedstawicieli firm belgijskich oraz zainteresowanych ich innowacyjnością dystrybutorów i importerów sprzętu i wyrobów medycznych, klientów końcowych oraz szefów wydziałów uniwersyteckich, prowadzących badania w danej dziedzinie medycyny. Misje handlowe organizujemy dla przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem. Łączymy polskie interesy z zagraniczną technologią i na odwrót, wspomagając rozwój i rozpoznawalność poszczególnych marek na rynkach obu stron zainteresowanych nawiązaniem relacji biznesowej – wyjaśnia Anna Fałat, dyrektor Targów WIHE 2016.

Innowacyjność w cenie

Wystawcy zaproponowali natomiast nowoczesne rozwiązania IT, sprzęt specjalistyczny, systemy automatyzujące pracę szpitala, a także odzież medyczną. Komisja konkursowa IV Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE 2016 zdecydowała – przyznać nagrodę za „Najbardziej Innowacyjny Produkt targów WIHE 2016” firmie Nestmedic za pierwsze na świecie mobilne KTG do monitoringu ciąży fizjologicznej – Pregnabit oraz firmie AssisTech za produkt C-eye – system do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju. Przyznano również dwa wyróżnienia. Firma Braster otrzymała je za urządzenie do domowej profilaktyki raka piersi, natomiast firma Technika dla Zdrowia za produkt CASE – analityczny system zarządczy, umożliwiający tworzenie opracowań statystycznych na potrzeby nadzoru merytorycznego, wprowadzony w 23 jednostkach ochrony zdrowia województwa mazowieckiego. Wszystkie produkty zostały ocenione wg ściśle określonych kryteriów przez przedstawicieli Towarzystwa Inżynierii Medycznej, Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz konsultantów naukowych Politechniki Krakowskiej.