Ruszyła akcja Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

Dodał  |  0 Komentarzy

Logo_OPZGAkcja „Samorządowy Lider OPZG” skierowana jest do samorządów, stanowiąca element działań II edycji Społecznej Kampanii Informacyjnej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Celem akcji jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie projektowania i realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacja samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy. Aby przyłączyć się do inicjatywy należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.opzg.pl.

Rejestracja trwa do 10 września br.

Akcja stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach I edycji Społecznej Kampanii Informacyjnej. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy od dwóch lat podejmuje aktywne działania, mające podnieść świadomość Polaków i ograniczyć medyczne, społeczne oraz gospodarcze skutki zachorowań na grypę. Inicjatywa Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej, organizatora kampanii, spotkała się z aprobatą ponad 30 instytucji patronackich, w tym Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i Związku Miast Polskich.

W celu zwiększenia popularyzacji samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy powstała ankieta „Bariery i motywacje w realizacji samorządowych programów zdrowotnych”. Formularz ankietowy stworzono, aby zweryfikować czynniki mobilizujące aktywną postawę samorządowców do wdrażania projektów walki z grypą. Wyniki pozyskane z badania pozwolą na zidentyfikowanie potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie programów zdrowotnych. Wszystkie zainteresowane samorządy mogą wypełnić formularz badania dostępny na stronie akcji w zakładce „Samorządowy Lider”.

Więcej na temat programu oraz ciekawe materiały edukacyjne również dla samorządowców znajdą Państwo na stronie programu www.opzg.pl.