Starszy nie musi oznaczać niesłyszący

Dodał  |  0 Komentarzy

 

Postępujący w całej Europie, a także w Polsce proces starzenia się społeczeństwa sprawia, że temat niedosłuchu w tej grupie demograficznej staje się coraz poważniejszy, o czym informuje nowa edycja Kampanii „Usłyszeć świat”. Według najnowszych danych, aż 77% osób powyżej 60 roku życia twierdzi, że ma problem ze słuchem. Przy tym tylko 31% ma zdiagnozowany ubytek słuchu. Skala problemu kwalifikuje niedosłuch do kategorii chorób cywilizacyjnych.

„Usłyszeć świat – usłysz wszystkie odcienie dźwięków” to nowa odsłona Kampanii społecznej Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że dostarczanie rzetelnych informacji oraz tworzenie akcji informacyjnych może być ogromnym wsparciem dla pacjentów z tym schorzeniem. Celem Kampanii jest przede wszystkim informowanie oraz uświadomienie społeczeństwa o nieodwracalnych skutkach bagatelizowania problemu niedosłuchu. Problem niedosłuchu nabiera coraz większego znaczenia w kontekście obecnie starzejącego się społeczeństwa. Dlatego też grupę docelową Kampanii w dużej mierze stanowić będą seniorzy, gdyż problem ten dotyczy w przeważającej większości osób starszych.

– Z wiekiem przestajemy słyszeć dźwięki wyższe, np. brzęczenie komarów. Problemy pojawiają się jednak, gdy upośledzeniu ulega odbiór częstotliwości charakterystycznych dla ludzkiej mowy. Ponieważ ciało ludzkie to system naczyń połączonych, wpływa to na problemy w rozumieniu innych, rozdrażnienie, szumy uszne, a nawet depresję. – mówi otolaryngolog dr n. med. Magdalena Doroszyńska-Tomczyk.

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Poprzez Kampanię organizatorzy chcą przyczynić się do większego wzrostu świadomości społecznej w zakresie higieny słuchu oraz uświadomić seniorom, że choć niedosłuch jest związany z wiekiem, to starość nie musi być tożsama z głuchotą. Zwłaszcza, że jest jeszcze wiele dźwięków, które warto usłyszeć, będąc seniorem. Wiele osób powyżej 60. roku życia jest nadal w wieku produkcyjnym i powinno pozostać na rynku pracy w pełni zdrowia. Tymczasem utrata słuchu, jeśli nie będzie właściwie leczona, praktycznie eliminuje takie osoby z rynku pracy oraz negatywnie wpływa na relacje osobiste i życie społeczne osób starszych.

– Starszy nie musi oznaczać niesłyszący, dlatego naszym celem jest stworzenie świata bez barier, w którym każda osoba z niedosłuchem ma szansę na normalne funkcjonowanie. Utrata słuchu jest kwestią zaniedbaną, mimo że dotyka ponad 15% populacji ludzi na świecie. Połowy tych przypadków można by uniknąć poprzez wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych. – mówi Joanna Bugaj, prezes PSPS. Poprzez Kampanię „Usłyszeć świat” chcemy przełamać barierę wstydu wobec metod jego rehabilitacji oraz dotrzeć z informacją do tych, którzy najbardziej jej potrzebują – osób starszych. – dodaje Bugaj.

Podczas trwania Kampanii odbędą się m.in. obchody Międzynarodowego Dnia dla Ucha i Słuchu w Parlamencie oraz piknik „Ciechocińskich Dni Słuchu”, podczas którego będzie można bezpłatnie przebadać słuch. Powstanie również kolejny numer czasopisma „Usłyszeć świat”, w którym znajdować się będą informacje na temat niedosłuchu, możliwości jego rehabilitacji oraz inne ciekawostki z dziedziny zaburzeń ze strony narządu słuchu. Wszystkie aktualności na bieżąco będą pojawiały się na stronie www.slyszymy.pl.

Źródło: materiały prasowe