TARGI 55 PLUS – NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA

Dodał  |  0 Komentarzy

glückliches älteres paar zu hausePo raz pierwszy w Warszawie odbędzie się tak duże wydarzenie poświęcone najbardziej perspektywicznemu segmentowi rynku w Polsce. Przedsiębiorcy oferujący produkty i usługi dedykowane osobom w wieku 55+ zgromadzą się w ostatni weekend maja w Pałacu Kultury i Nauki. W najlepiej rozpoznawalnym budynku stolicy spotkają się zarówno przedstawiciele wszystkich środowisk już działających w branży senioralnej jak i Ci, którzy dopiero myślą o wejściu na ten rynek. Doskonała lokalizacja umożliwi dotarcie wielu tysięcy uczestników, którzy w dniach 29-30 maja 2015 roku mają odwiedzić pierwszą edycję ogólnopolskich TARGÓW 55 PLUS – NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA.

Dwudniowa formuła TARGÓW 55 PLUS – NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA

Liczne prelekcje i warsztaty, które pozwolą zbudować nową świadomość zdrowego, aktywnego życia wśród osób w wieku 55+ i ich dzieci. Tematyka obejmować będzie kompleksowo te dziedziny, które są szczególnie ważne dla starzejącego się społeczeństwa. Nie zabraknie wykładów o profilaktyce zdrowotnej, prezentacji ośrodków rehabilitacyjno-opiekuńczych czy seminariów poruszających zagadnienia bezpieczeństwa finansowego i ubezpieczeń. Swój wkład w tworzenie programu będą mieć liczni Patroni tego wydarzenia, m.in. Związek Banków Polskich oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Środowiskowa Rada Programowa TARGÓW 55 PLUS – NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA

Na czele Rady Programowej odpowiedzialnej za nadzór nad częścią merytoryczną stoi jej Przewodnicząca dr Elżbieta Szwałkiewicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów „Z nami łatwiej”. Przez wiele lat pełniła ona funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych. W Radzie zasiadają również prof. Piotr Błędowski – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz prof. Barbara Bień – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla województwa podlaskiego, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.logo_targi 55 plus

Inspiracją do organizacji TARGÓW 55 PLUS – NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA są bowiem prognozy Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące starzenia się społeczeństwa polskiego. Wynika z nich, że udział osób w wieku poprodukcyjnym w strukturze ludności Polski systematycznie się zwiększa i w 2035 r. wyniesie już prawie 27% (ok. 9,6 mln osób). Oznacza to ogromny wzrost, ponieważ obecnie ta grupa społeczna liczy niecałe 7 mln osób.

Wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie interdyscyplinarne FORUM 55plus, pod hasłem: „Moda na seniora – światowe trendy”. Odbędzie się ono pierwszego dnia Targów, to jest 29 maja 2015 r.

Możliwie długa samodzielność i pełna odpowiedzialność za swoje życie, wzorem innych krajów europejskich, staje się pożądanym celem i osiągalnym do wykonania zadaniem także dla polskich seniorów. A gdy pojawia się świadomy swych oczekiwań klient to rynek odpowiada ofertą – mówi dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Rady Programowej Forum 55 Plus. – Głównym celem tej inicjatywy jest promocja holistycznego podejścia do rynku senioralnego i opiekuńczego oraz budowa płaszczyzny do współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Uczestnikami FORUM 55plus będą więc profesjonaliści, posiadający realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej, w tym: dyrektorzy centrów opieki senioralnej, inwestorzy, developerzy, finansiści, politycy oraz przedstawiciele instytucji samorządowych i administracji rządowej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.targi55plus.pl