W następnym wydaniu

Prace poglądowe

Nadmierny popęd płciowy
Marek Malewski, Agnieszka Szymczak-Biały, Grażyna Jarząbek Bielecka
Seksuologia a medycyna rodzinna – zagadnienia wybrane
Agnieszka Szymczak-Biały, Marek Malewski, Grażyna Jarząbek-Bielecka
Uczestnictwo pacjenta w badaniu klinicznym, a opieka w POZ
Patient participation in a clinical trial and care in primary health care
Karolina Bagnowska, Marek Klimkiewicz