XIV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne

Dodał  |  0 Komentarzy

Warszawa, 1-2 grudnia 2016 r.

Program

Sesja 1
Zagadnienia ustroju opieki zdrowotnej. Zarządzanie w ochronie zdrowia.

– perspektywa przekształcenia podmiotów leczniczych?,
– hipotetyczna likwidacja NFZ – modele rozwoju sytuacji,
– dysfunkcjonalność kontraktowania świadczeń medycznych,
– status prawny szpitali klinicznych,
– efektywność działania komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Sesja 2
Prawo pracy w ochronie zdrowia

– umowy cywilnoprawne w systemie opieki zdrowotnej a prawo pracy,
– uwarunkowania prawne odbywania specjalizacji na zasadzie wolontariatu,
– status prawny i kompetencje konsultantów krajowych i regionalnych,
– odpowiedzialność kierownika za niedochowanie standardów opieki nad pacjentami w razie powierzenia przez placówkę publiczną czynności leczniczych podmiotom prywatnym na zasadzie podwykonawstwa kontraktu.
– elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Sesja 3
Prawo ubezpieczeniowe w ochronie zdrowia

– czy standardowe ubezpieczenie lekarza zapewnia bezpieczeństwo rynkowe i prawne,
– ubezpieczenie szpitala od odpowiedzialności cywilnej i związane z tym planowanie budżetu a roszczenia pacjentów z tytułu szkód medycznych,
– znaczenie mediacji i ugody,
– aktualne tendencje w ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę

Sesja 4
Zagadnienia tajemnicy lekarskiej.

– inwigilacja a tajemnica lekarska,
– tajemnica lekarska a badania genetyczne na nosicielstwo chorób uwarunkowanych dziedzicznie,
– zwolnienia z tajemnicy lekarskiej,
– uchylenie obowiązku dochowania tajemnicy a nakaz jej ujawnienia – przypadki szczególne.

Sesja 5
Powrót zabobonu: nowe średniowiecze w medycynie.

– filozoficzna i socjologiczna analiza zwrotu ku tzw. medycynie alternatywnej,
– źródła fałszywych przekonań i prawne ramy ich zwalczania,
– paramedycyna,
– antyszczepionkowcy a przymus epidemiologiczny,
– homeopatia,
– tzw. medycyna naturalna.

Informacja o konferencji >>>