Next issue

Opis przypadku

Neuroborelioza – opis przypadku klinicznego
Neuroborreliosis – case report
Karolina Janocha, Krzysztof Kulka, Katarzyna Węgrzynowicz, Magdalena Czerwik

Prace poglądowe

Wybrane zagadnienia związane z zaburzeniami statyki narządów płciowych w kontekście medycyny przeciwstarzeniowej i medycyny rodzinnej
Selected issues related to gender static disorders in the context of anti-age medicine and family medicine
Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Malgorzata Mizgier, Zbigniew Friebe, Witold Kędzia, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Marek Bielecki, Piotr Merks

Kierunki działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych w obrębie skóry i jej przydatków
Directions of the side effects of antidepressants on the skin and its appendages
Anna Piotrowska, Magdalena Nastałek

Zarys problemu nowotworów żeńskich narządów płciowych u dziewcząt i młodych kobiet –aspekty ginekologii wieku rozwojowego i medycyny rodzinnej
Outline of the problem of female genital cancer in girls and young women
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens-Rotman, Zbigniew Friebe1, Witold Kędzia, Małgorzata Mizgier, Magdalena Pisarska-Krawczyk