W następnym wydaniu

Medyczne i humanistyczne zagadnienia związane z psychodermatologią w praktyce lekarza rodzinnego, ginekologa i seksuologa
Medical and humanistic issues related to psychodermatology in the practice of a family doctor, gynecologist and sexuologist
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens-Rotman, Małgorzata Mizgier, Piotr Merks, Magdalena Czarnecka – Operacz,Witold Kędzia

Wybrane aspekty zdrowia seksualnego z uwzględnieniem medycyny rodzinnej i aspektów poradnictwa aptekarskiego także w kontekście okresu przekwitania
Selected aspects of sexual health, including family medicine and aspects of pharmacy counseling (antyaging too)
Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Marek Bielecki, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia

Wybrane zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem stanów zapalnych w ginekologii i praktyce lekarza rodzinnego
Selected issues related to the prevention and treatment of inflammatory conditions in gynecology and the practice of a family doctor,
Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia

Potencjalne niedodiagnozowanie współchorobowości somatycznej u pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Potential underdiagnosis of somatic comorbidity in patients with schizophrenia and with bipolar disorder
Michał Krzysztof Ring, Dominika Berent, Przemysław Bieńkowski

Bolesław Wieniawa Długoszowski – lekarz, generał, wolnomularz
Boleslaw Wieniawa Dlugoszowski – doctor, general, freemason
Waldemar Gniadek