W następnym wydaniu


M e d y c y n a  R o d z i n n a  3/ 2 0 1 7


PRACE ORYGINALNE

Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej. Długookresowe badanie prospektywne

Wacław Kruk, Joanna Burzyńska, Paweł Januszewicz, Monika Binkowska-Bury

Życie pacjentów z cukrzycą typu 1 w kontekście wsparcia społecznego i psychologicznego – analiza wyników badań własnych

Izabela Haduch-Pietruszka, Żaneta Brudkowska

PRACE POGLĄDOWE

Genetyczne przyczyny niepłodności

Urszula Dziuba

Rola osobowości w patogenezie i progresji chorób nowotworowych
Irena Wojciechowska, Tomasz Pawłowski

Owoce pomidora źródłem karotenoidów
Ewelina Gwóźdź, Piotr Gębczyński

Emocje i relacje interpersonalne u pacjentów z osobowością typu borderline
Joanna Solarz Bogusławska

Parabeny jako przykład niebezpiecznych konserwantów
Jagoda Świerkot, Katarzyna Duda-Grychtoł, Sylwia Klasik-Ciszewska

Język prawdę Ci powie, czyli język jako narzędzie diagnostyczne wielu chorób
Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Majewski, Justyna Pająk, Roksana Sycz

Hummus – trochę egzotyki na talerzu
Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Majewski, Justyna Pająk, Maciej Majewski

Wpływ spożycia czekolady na organizm człowieka
Zygmunt Zdrojewicz, Karolina Grześkowiak, Marek Łukasiewicz

Dyzartria jako determinant zaburzeń procesu komunikowania się pacjentów w wybranych chorobach otępiennych mózgu
Tadeusz Wasilewski