W następnym wydaniu

Prace oryginalne
Original papers

Zawartość metali ciężkich jako czynnik determinujący bezpieczeństwo spożywania syropu brzozowego i kategorię jego rejestracji
The content of heavy metals as a factor determining the safety of birch syrup consumption and the category of its registration
Maciej Bilek1, Aleksandra Mielnik, Stanisław Mielnik, Sławomir Bakier

Mikrofiltrowany koncentrat soku brzozowego
Microfiltered birch sap concentrate
Maciej Bilek, Klaudia Pilch, Jarosław Wawer, Stanisław Sosnowski

Influence of α-lipoic acid on the morphological image of heart and kidney of rabbits fed a fodder with the addition of oxidized rapeseed oil
Ocena wpływu kwasu α-liponowego na obraz morfologiczny serca i nerki królików karmionych paszą z dodatkiem utlenionego oleju rzepakowego
Paula Melka

Ocena wpływu resweratrolu oraz kwasu α-liponowego na cytotoksyczność jonów fluorkowych w stosunku do ludzkich fibroblastów płucnych IMR-90
The effect of resveratrol and α-lipoic acid on the cytotoxicity of fluoride ions to human lung fibroblasts IMR-90
Angelika Dominikowska, Robert Kubina, Anna Kleczka, Magdalena Wyszyńska, Agata Kabała-Dzik

Prace poglądowe
Review papers

Dzieciństwo zakłócone przemocą seksualną jako zagadnienie istotne także w medycynie rodzinnej – wybrane aspekty etyczne i medyczne
Childhood of a sexual violence as an important issue also in family medicine – selected ethical and medical aspects
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Witold Kędzia, Katarzyna Plagens-Rotman

Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od nikotyny
Patrycjusz Kołodziejczyk, Katarzyna Baranowska-Kempisty, Piotr Bernat, Piotr Tutka