W następnym wydaniu

Medycyna Rodzinna 2/2023

Prace poglądowe

Aspekty humanistyczne i medyczne w seksuologii na przykładzie analizy problemu bólu i cierpienia – zagadnienia wybrane związane także z przemocą seksualną
Humanistic and medical aspects in sexology on the example of analysis of the problem of pain and suffering – selected issues also related to sexual violence
Stanisław Jankowski, Krzysztof Stachewicz, Maria Buda, Grażyna Jarząbek-Bielecka

Plastik a zdrowie człowieka – zarys problemu z uwzględnieniem aspektów medycznych i społecznych
Plastics and human health – outline of the problem including medical and social aspects
Katarzyna Plagens, Piotr Merks, Małgorzata Mizgier, Antoni Jarząbek, Marek Bielecki, Aleksandra Persona-Śliwińska, Maria Buda, Grażyna Jarząbek-Bielecka

Zdrowie i zdrowie seksualne – rozważania także w kontekście ginekologii
Health and sexual heath – consideration also in the context of gynecolgy
Katarzyna Plagens, Piotr Merks, Małgorzata Mizgier, Antoni Jarząbek, Marek Bielecki, Aleksandra Persona-Śliwińska, Maria Buda, Grażyna Jarząbek-Bielecka

Miejsce seksuologii wieku rozwojowego w medycynie wieku rozwojowego i psychologii wieku rozwojowego – z refleksji Uczestników Kursu CMKP Seksuologia Wieku Rozwojowego także w oparciu o własne doświadczenia
The place of sexology of developmental age in medicine of developmental age and psychology of developmental age – from the reflections of the participants of the CMKP Sexology of Developmental Age course, also based on their own experiences
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Dyczek, Karolina Siemczyk, Elżbieta Jarczyk, Anna Bucka, Katarzyna Zacharska, Urszula Królik, Alena Kiryliuk, Aleksandra Solnica, Aleksandra Stępień, Justyna Szot, Agnieszka Samson, Anna Królicka-Deręgowska, Anna Pitera, Magdalena Paszko, Zuzanna Brzozowska, Agnieszka Szczygieł, Maria Buda