W następnym wydaniu

Medycyna Rodzinna 1/2023

Prace poglądowe

Opieka pielęgniarska w ginekologii wieku rozwojowego – konteksty etyczne
Justyna Jaskulska, Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Jarząbek-Bielecka

Epidemiologia reprodukcyjna i jej użyteczność w rozwiązywaniu wybranych problemów zdrowotnych kobiet- wg projektów i badań własnych
Reproductive epidemiology and its usefulness in solving selected health problems of women – according to projects and own research
Dariusz Radomski

Wybrane zagadnienia związane z możliwymi współwystępującymi przyczynami bólu głowy u kobiet z zespołem napięcia przedmiesiączkowego
Selected issues related to possible co-occuring causes of headaches in women with PMS
Dawid Luwański, Katarzyna Plagens-Rotman, Ada Kaczmarek, Emilia Warchoł, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Marek Bielecki, Justyna Opydo-Szymaczek, Grażyna Jarząbek-Bielecka

Praca oryginalna

Obserwacje kliniczne związane z opieką nad kobietą w czasie pandemii Covid-19
Clinical observations related to woman care during the Covid-19 pandemic
Dawid Luwański, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Plagens-Rotman, Justyna Opydo-Szymaczek, Magdalena Pisarska-Krawczyk