W następnym wydaniu


M e d y c y n a  R o d z i n n a  3/ 2 0 1 7


Prace oryginalne

Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej. Długookresowe badanie prospektywne

Wacław Kruk, Joanna Burzyńska, Paweł Januszewicz, Monika Binkowska-Bury

Życie pacjentów z cukrzycą typu 1 w kontekście wsparcia społecznego i psychologicznego – analiza wyników badań własnych

Izabela Haduch-Pietruszka, Żaneta Brudkowska

Metody leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołków korzenia – apeksyfikacja, 12-miesięczna obserwacja. Część I.

Renata Pazera, Magdalena Piechota-Urbańska, Patrycja Proc, Joanna Szczepańska

Prace poglądowe

Genetyczne przyczyny niepłodności

Urszula Dziuba

Rola osobowości w patogenezie i progresji chorób nowotworowych

Irena Wojciechowska, Tomasz Pawłowski

Owoce pomidora źródłem karotenoidów

Ewelina Gwóźdź, Piotr Gębczyński

Emocje i relacje interpersonalne u pacjentów z osobowością typu borderline

Joanna Solarz Bogusławska

Parabeny jako przykład niebezpiecznych konserwantów

Jagoda Świerkot, Katarzyna Duda-Grychtoł, Sylwia Klasik-Ciszewska

Język prawdę Ci powie, czyli język jako narzędzie diagnostyczne wielu chorób

Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Majewski, Justyna Pająk, Roksana Sycz

Hummus – trochę egzotyki na talerzu

Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Majewski, Justyna Pająk, Maciej Majewski

Wpływ spożycia czekolady na organizm człowieka

Zygmunt Zdrojewicz, Karolina Grześkowiak, Marek Łukasiewicz

Dyzartria jako determinant zaburzeń procesu komunikowania się pacjentów w wybranych chorobach otępiennych mózgu

Tadeusz Wasilewski