Krajowa Rada Naukowa


dr n. med. Michał Brzewski (Zakład Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

dr n. med. Marta Wysocka (Oddział Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, Polska)