Zespół Redakcyjny


Wydawnictwo Medyczne Borgis
ul. Ekologiczna 8 lok. 103
02-798 Warszawa
e-mail: medrodzinna@borgis.pl

Redaktor naczelny:

dr hab. Artur Gadomski

a.gadomski@borgis.pl

Redaktor prowadzący:

Monika Bronowicz-Hossain

m.bronowicz@borgis.pl

+48 512 071 792