Punktacja


„M e d y c y n a  R o d z i n n a”  jest indeksowana w:

  • Google Scholar,
  • Polskiej Bibliografii Lekarskiej (GBL),
  • Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Posiada także 5 pkt w skali Ministerstwa Edukacji i Nauki.