Świadoma zgoda

W przypadku każdego badania należy uzyskać zgodę uczestników na jego przeprowadzenie oraz zapewnić im anonimowość. Przesyłając artykuł do redakcji, autor oświadcza, że uzyskał taką zgodę od wszystkich badanych. Należy także zaznaczyć w rozdziale „Materiał i metody”, że taka zgoda została uzyskana.

Należy jednocześnie podkreślić, że w przypadku badań klinicznych formularz zgody powinien zawierać także charakter badania, jakiemu pacjent będzie poddawany, ryzyko, jakie ono niesie, oraz jego korzyści, a także alternatywy. Należy podkreślić, że poza przekazaniem pacjentowi tych informacji należy upewnić się, że je zrozumiał. Dlatego też można powiedzieć, że świadoma zgoda w badaniach klinicznych jest procesem zachodzącym pomiędzy klinicystą a pacjentem.

Fotografie, na których można zidentyfikować badanego, wymagają jego pisemnej zgody. Za uzyskanie oraz przechowywanie takiej zgody odpowiedzialny jest autor. Ponadto należy zakryć wszystkie obszary fotografii umożliwiające rozpoznanie osoby przedstawianej. Jeżeli nie uzyskano zgody badanego, na ogół do anonimizacji zdjęcia nie wystarczy czarny pasek zakrywający oczy czy zamazanie twarzy. Zgody formalne nie są wymagane do wykorzystania anonimizowanych obrazów, na podstawie których niemożliwa jest identyfikacja osoby – na przykład rentgenogramów, obrazów ultrasonograficznych, obrazów mikroskopowych lub laparoskopowych, pod warunkiem, że nie zawierają one oznaczeń identyfikacyjnych oraz nie towarzyszy im tekst, który mógłby identyfikować zainteresowaną osobę.