Prawa człowieka i prawa zwierząt


Nasze czasopismo przestrzega Deklaracji helsińskiej i wytycznych Międzynarodowego Komitetu Czasopism Medycznych.

Eksperymenty z udziałem ludzi

Badania przeprowadzone na żywych osobach muszą być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi wytycznymi instytucjonalnymi i krajowymi, za zgodą komisji bioetycznej przy jednostce przeprowadzającej badanie oraz za pisemną zgodą wszystkich osób biorących udział w badaniu.

Manuskrypty, które powstały na podstawie badań klinicznych, muszą zawierać nazwę rejestru publicznego, w ramach którego zarejestrowano badanie, oraz numer badania. Dla większości manuskryptów informacja ta powinna być zawarta w rozdziale „Materiał i metody”. Przykładowo: „Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zaleceniami (nazwa wytycznych, nazwa komisji) oraz za pisemną zgodą wszystkich uczestników badania”.

Jeśli manuskrypt miałby być zwolniony z takiej deklaracji, autorzy muszą wyraźnie podać ku temu powód w liście do redakcji oraz w rękopisie. Dla pacjentów o niepełnej zdolności prawnej (np. dzieci, pacjentów nieprzytomnych) konieczna jest zgoda np. od członka rodziny.

Eksperymenty z udziałem zwierząt

W przypadku, gdy w badaniu wykorzystano zwierzęta laboratoryjne, rozdział „Materiał i metody” musi wyraźnie wskazywać, że podjęto odpowiednie środki w celu zminimalizowania ich bólu i dyskomfortu. Eksperymenty należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami. W manuskrypcie musi być zawarta informacja o zgodzie odpowiedniej komisji bioetycznej. Dla większości manuskryptów informacja ta powinna być zawarta w rozdziale „Materiał i metody”.

Jeśli manuskrypt miałby być zwolniony z takiej deklaracji, autorzy muszą wyraźnie podać ku temu powód w liście do redakcji oraz w rękopisie.

Deklaracja Helsińska: https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585807090_deklaracja-helsinska-przyjeta-na-64-zo-wma-pazdziernik-2013-pelny-tekst.pdf

Wytyczne Międzynarodowego Komitetu Czasopism Medycznych: http://www.icmje.org/recommendations/