O czasopiśmie


„M e d y c y n a   R o d z i n n a” jest czasopismem ukazującym się od 1998 roku. Półrocznik posiada 5 pkt w skali Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz jest indeksowane w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w czasopiśmie są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Artur Gadomski. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadają przedstawiciele największych ośrodków akademickich i klinicznych w kraju, a także specjaliści z zagranicy.

Pismo adresowane jest przede wszystkim do lekarzy rodzinnych, ogólnych, studentów akademii medycznych, studenckich towarzystw naukowych.

„Medycyna Rodzinna” zajmuje się problemami, z którymi lekarze spotykają się na co dzień w swojej praktyce zawodowej.

Proces redakcyjny w czasopiśmie przebiega zgodnie z wydawniczym kodeksem postępowania COPE Code of Conduct.

e-ISSN 1731-2523
p-ISSN 1505-3768


KSIĘGARNIA BORGIS