O czasopiśmie


M e d y c y n a  R o d z i n n a   jest czasopismem ukazującym się od 1998 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest indeksowane w Index Copernicus oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL.

W Radzie Naukowej czasopisma zasiadają przedstawiciele największych ośrodków akademickich i klinicznych w kraju, a także specjaliści z zagranicy.

Pismo adresowane jest przede wszystkim do lekarzy rodzinnych, ogólnych, studentów akademii medycznych, studenckich towarzystw naukowych.

Medycyna Rodzinna  zajmuje się problemami, z którymi lekarze spotykają się na co dzień w swojej praktyce zawodowej.