Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważnym problemem jest niewydolność serca. Zwiększająca się populacja pacjentów, mnogość fenotypów klinicznych, różne algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne, nowe formy terapii – wszystko to powoduje, że niewydolność serca staje się powoli centrum współczesnej kardiologii, w którym ogniskują się wszystkie jednostki kardiologiczne.

Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa organizuje kolejną, doroczną konferencję, która zaplanowana jest w dniach 3-4 czerwca br. w Łodzi. Konferencja będzie miejscem spotkania lekarzy (nie tylko kardiologów), pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca, jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

Atrakcyjny program naukowy obejmie aktualne zagadnienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego/chirurgicznego, elektroterapii, problematyki ostrej i zaawansowanej niewydolności serca, w tym mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca. Zdając sobie sprawę, że wytyczne stosowane są na co dzień – Asocjacja będzie dążyć do omówienia konkretnych problemów, krytycznego spojrzenia na wytyczne czy analizowania nierzadkich sytuacji, kiedy wytyczne nie wskazują na jednoznaczne rozwiązania.

Program wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej: https://konferencja.niewydolnosc-serca.pl/