Opłata za publikację


W przypadku zakwalifikowania pracy do druku Autor jest zobowiązany uiścić opłatę za publikację.

Koszt publikacji pracy oryginalnej oraz pracy typu opis przypadku wynosi 500 zł, pracy poglądowej natomiast – 600 zł.