Opłata za publikację


W przypadku zakwalifikowania pracy do druku Autor jest zobowiązany uiścić opłatę za publikację.

Koszt publikacji pracy oryginalnej wynosi 500 zł, pracy poglądowej oraz pracy typu opis przypadku – 600 zł.