Opłata za publikację


W przypadku zakwalifikowania pracy do druku, Autor jest zobowiązany uiścić opłatę za publikację.

Koszt publikacji pracy oryginalnej wynosi 500 zł, pracy poglądowej 600 zł, pracy typu opis przypadku 500 zł.