POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022

Dlaczego telemedycyna nie jest szeroko dostępna w ramach Świadczeń Gwarantowanych? – już 12 grudnia 2022 roku w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się pierwsze branżowe spotkanie POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022, na którym najważniejsze podmioty działające na tym rynku wraz z przedstawicielami administracji publicznej postarają się znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Wydarzenie jest zamkniętą roboczą konferencją, organizowaną przez środowisko firm telemedycznych i skierowaną do podmiotów z rynku telemedycznego. W gronie organizatorów znajdują się firmy takie jak Clebre, Medapp, Nestmedic, Pro-PLUS, Sidly, Telemedycyna Polska. Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutować będą o dostępie pacjentów do rozwiązań telemedycznych, identyfikacja blokerów rynkowych i wypracowanie wspólnych działań z MZ, NFZ i ABM nakierowanych na rozwój rynku i wdrożenia.

Szczególny nacisk zostanie położny na dyskusję z zaproszonymi przedstawicielami najważniejszych decydentów ABM, CeZ, MZ, NFZ w celu zainicjowania dialogu prowadzącego do zidentyfikowaniu potrzeb Systemu Ochrony Zdrowia, koordynacji badań i działań naukowych nad nowymi technologiami i skutecznym wdrażania innowacji telemedycznych do Koszyka Świadczeń Gwarantowanych na przykładzie zmian w POZ PLUS i budżecie powierzonym. Tym zagadnieniom będzie poświęcony pierwszy panel.

W drugiej części konferencji przedstawiciele firm telemedycznych, które osiągnęły sukces rynkowy, podzielą się swoimi doświadczeniami i spróbują zidentyfikować najważniejsze wyzwania jakie stoją przed branżą: jak zmiany regulacyjne związane z MDR, pilotaże rozwiązań telemedycznych realizowane przez MZ, czy nowe projekty w ramach działań Agencji Badań Medycznych.

Na konferencji pojawią się również przedstawiciele VC i Aniołów Biznesu. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania się startupów, które dopiero próbują zaistnieć na rynku telemedycznym.

Organizatorzy liczą, że przy udziale przedstawicieli decydentów uda się wypracować wnioski i pomysły które w toku wspólnych prac przedstawicieli przedsiębiorców i decydentów zostaną wdrożone na rynek.

Zgłoszenia do udziału w konferencji prowadzone są na stronie internetowej wydarzenia: http://telehealthalliance.pl/