Warszawskie Zimowe Warsztaty Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych

Niewydolność serca i wady zastawkowe to grupy schorzeń często współistniejących, które dotykają bardzo wielu pacjentów. To również dynamicznie rozwijające się dziedziny kardiologii, w których z każdym rokiem pojawiają się coraz to nowe możliwości diagnostyki i leczenia. W trakcie Kongresu ESC w roku 2021 opublikowano nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia zarówno niewydolności serca, jak i wad zastawkowych. Co zmieniło się w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2021? Jakie pojawiły się nowości wpływające na codzienne postępowanie kliniczne?

Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas pierwszych Warszawskich Zimowych Warsztatów Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych, które odbędą się ze względu na warunki epidemiczne w formie ONLINE, w dniu 15 stycznia 2022 roku.

Atrakcyjny program naukowy obejmie wykłady i warsztaty przedstawiające w sposób praktyczny między innymi najnowsze wytyczne ESC 2021 (diagnostyka i leczenie niewydolności serca i diagnostyka i leczenie wad zastawkowych). Program obejmuje także zagadnienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezcewnikowego / chirurgicznego, elektroterapii, jak również przeszczepiania serca i wszczepiania urządzeń wspomagających pracę serca oraz postępowania w chorobach towarzyszących.

Warsztaty będą miejscem spotkania lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca i wadami serca, jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

Szczegółowy program i rejestracja dostępne są na stronie internetowej: zimowewarsztaty.pl/